Suzuki metoden

Musikskolenernes dag i Tivoli 2011 med Suzukistjernerne Mads og Erik

Alle børn overalt i verden lærer uden besvær deres modersmål. Ligegyldigt hvor kompliceret dette måtte være. De lærer ved at lytte, hovedsageligt til deres forældre og andre personer i deres hverdag og ved at efterligne. Hvis barnets anstrengelser for at tale og øge sit ordforråd mødes med ros og opmuntring, fremmer det indlæringsprocessen. Således opnår meget små børn stor talefærdighed og et stort ordforråd tilsyneladende uden anstrengelse.

Doktor Shinichi Suzuki mente at samme pædagogiske proces kunne overføres til musikundervisning, såfremt barnet begyndte tidligt nok.

Jeg har nu i 13 år haft  fornøjelsen , i egenskab af Suzuki-lærer at følge de små elever som på en forbløffende måde udvikle sin musikalske verden med leg og spil.

Hovedformålet med undervisningen er at bidrage til barnets personlige udvikling gennem den tætte kontakt  med et kunstnerisk udtryksmiddel. Det er derfor ikke udvalgte børn , der optages i et Suzuki program.

Suzuki guitaren gjorde sin endelige debut i Danmark i efterårsferien 2009 hvor der blev  afholdt et nationalt Suzuki workshop på Det. Kgl. Musikkonservatorium i København. For første gang var guitar repræsenteret side om side med de mere traditionelle instrumenter  som violin/bratsch og cello i afslutningskoncerten. Idag er guitaren et fast medlem i vores forskellige workshops i ind og udland. I juni måned rejser vi til Geilo, Norge og deltager i den årlige Suzuki workshop sammen med strygere. Det ser vi frem til!

For første gang deltog guitar i det store nationale Suzuki workshop.